Asfyxie
Alle informatie over asfyxie

Wanneer tijdens de geboorte de baby zuurstofgebrek heeft is er sprake van asfyxie. De gevolgen van asfyxie zijn voornamelijk hersenschade en bij ernstige asfyxie kan dit zelfs leiden tot een coma

Definitie Asfyxie:
1. Verstikkingsgevaar als gevolg van het ophouden van voldoende aanvoer van zuurstof naar weefsel(s).
2. Verstikking.
3. Stilstand van de pols.
4. Ademhalingsstoring.

Lange termijn gevolgen asfyxieDe lange termijn gevolgen van asfyxie kunnen erg verschillen. Een belangrijke indicator voor gevolgen op de lange termijn is de mate van asfyxie. Baby's met ernstige asfyxie zullen meerdere gevolgen ondervinden tijdens het opgroeien dan baby's die maar voor een korte periode een te kort aan zuurstof hebben gehad. De eerste 24 maanden is er echter nauwelijks een verschil zichtbaar tussen kinderen met milde, matige of ernstige asfyxie. Deze verschillen zullen vanaf het tweede levensjaar zichtbaar worden. Op deze pagina worden verschillen in intelectuele-, neurologische- en gedragsvaardigheden besproken.

Intelectuele gevolgen
De cognitieve vaardigheden worden pas echt getest wanneer kinderen op de basisschool zich beginnen te ontwikkelen. Gemiddeld genomen wordt tussen een leeftijd van 5 of 6 jaar een verschil gezien tussen de subgroepen van asfyxie. Tijdens deze leeftijd ontwikkelen kinderen die milde en matige asfyxie hebben gehad meestal normaal vergeleken met andere schoolkinderen. Alleen de kinderen die ernstige asfyxie hebben gehad tijdens de geboorte zullen moeite hebben met de basisvaardigheden op de basisschool. Hierbij hebben kinderen problemen met het leren schrijven, lezen, spellen en rekenen. Toch zou het kunnen dat kinderen met milde asfyxie nog moeite hebben met deze vaardigheden.

Neurologische gevolgen
Kinderen die een mild gebrek aan zuurstof tijdens de geboorte hebben gehad, zullen tijdens de eerste 8 jaar geen afwijkingen laten zien in de coördinatie vergeleken met leeftijdsgenoten. Ook ontwikkelen hun vocabulaire vaardigheden goed. Bij matige of ernstige asfyxie is de kans groot dat deze ontwikkeling achter loopt. Ook kan in deze groep het geheugen minder goed werken en worden de problemen met leren onder andere verklaard. Pas op latere leeftijd, vanaf ongeveer 16 jaar, raken kinderen met milde asfyxie achterop ten opzichte van leeftijdsgenoten. Deze kinderen kunnen verbaal minder sterk zijn en kunnen moeite hebben met concentreren.

Gevolgen voor gedrag
Asfyxie kan ook gevolgen hebben op het gedrag van kinderen. Uit onderzoek met ouders van kinderen met asfyxie blijkt dat zij meer moeite hebben om het kind in bedwang te houden en naar hen te laten luisteren. Bovendien worden zij vaker als hyperactief omschreven. Kinderen die asfyxie hebben gehad tijdens de geboorte kunnen ook meer problemen hebben met agressie of angsten. Tenslotte is er een verhoogde kans op een vorm van autisme ten gevolge van de perinatale asfyxie.

Copyright © 2005. Your copyright info here.