Asfyxie
Alle informatie over asfyxie

Wanneer tijdens de geboorte de baby zuurstofgebrek heeft is er sprake van asfyxie. De gevolgen van asfyxie zijn voornamelijk hersenschade en bij ernstige asfyxie kan dit zelfs leiden tot een coma

Definitie Asfyxie:
1. Verstikkingsgevaar als gevolg van het ophouden van voldoende aanvoer van zuurstof naar weefsel(s).
2. Verstikking.
3. Stilstand van de pols.
4. Ademhalingsstoring.

Oorzaak asfyxieDe oorzaak van perinatale asfyxie is een te kort aan zuurstof en kan leiden tot beschadiging van onder andere de hersenen. Het zuurstof tekort dat leidt tot asfyxie kan op verschillende manier tot stand komen:

⇒ Een lage concentratie zuurstof van maternaal bloed. Dit kan veroorzaakt worden door ziekten van de moeder aan bijvoorbeeld het hart of de longen. Ook kan tijdens een operatie door de anesthesie de ademhaling verlagen waardoor het bloed van de moeder te weinig zuurstof bevat en dit kan leiden tot asfyxie.

⇒ Een te lage bloeddruk van de moeder. Door de te lage bloeddruk is er een verminderde bloedstroom en minder zuurstofafgifte aan de baby en kan dit leiden tot asfyxie. Het is daarom belangrijk om de bloeddruk goed in de gaten te houden.

⇒ Een te hoge concentratie van maternale hormoon oxytocine. Oxytocine kan er voor zorgen dat de baarmoeder gespannen staat, waardoor er te weinig zuurstofrijk bloed naar de baby gevoerd kan worden.

⇒ Een te vroege scheiding van de placenta kan leiden tot asfyxie. In de placenta wordt bloed van de moeder uitgewisseld met het bloed van de baby. Zodra het contact met de placenta verloren gaat, krijgt de baby geen nieuw bloed en is er sprake van asfyxie.

⇒ Ook kunnen er andere redenen zijn waardoor de placenta niet goed meer functioneert en asfyxie kan veroorzaken.

⇒ Beknelling van de navelstreng. De navelstreng is de verbinding tussen de placenta en de baby. Via de navelstreng krijgt de baby vers bloed van de moeder, maar als deze bekneld raakt of er een knoop in ontstaat, kan dit de bloedtoevoer stoppen en ontstaat asfyxie

⇒ Ten slotte kan de baby vlak na de geboorte problemen hebben met de ademhaling en is de baby niet in staat om voldoende zuurstof in het bloed te krijgen. Verder komt asfyxie veel vaker voor bij te vroeg geboren baby's. In de embryonale ontwikkeling ontwikkelen de longen zich pas in de laatste paar weken van de zwangerschap. Zodra de baby geboren wordt, dient het zelfstandig te ademen, maar door slecht ontwikkelde longen kan dit problemen veroorzaken. Te vroeg geboren baby's kunnen daarvoor speciaal beademd worden.

Ga nu verder naar de symptomen van asfyxie.

Copyright © 2005. Your copyright info here.